Залата на Джими

Залата на Джими


През 30-те години Джими Гралтън се връща в окръг Лейтрим в родната си Ирландия, след като е прекарал десет години в Съединените щати, където емигрира в края на Гражданската война. Въпреки сериозните заплахи от старите си врагове, Джими решава да отвори център за млади хора наречен "Залата", където да танцуват, обучават и да обменят мнения и опит. Но това ще му създаде повече врагове, отколкото си е представял.
Големият познавач на европейското социално кино, британският режисьор Кен Лоуч, придружен от неразделния си сценарист Пол Лавърти, се завръща на нашите екрани с историята на Джими Хал, базирана на реални събития от 30-те години.