МАТРИЦАТА (THE MATRIX)

Matrix постер


В Матрицата Киану Рийвс играе предан на работата си мъж, който през нощта се преобразява в хакер на име Нео. Неговият Декартов скептицизъм по отношение на истинската същност на реалността е потвърден, след като красивата мистериоз­на жена Тринити (Кери-Анн Мое) го представя на легендарния дзен-хакер Морфей (Лорънс фишбърн). Приемайки поканата да осъществи мислено технопътешест-вие, Нео открива, че светът, в който е живял, не е нищо друго освен компютърно генерирана програма, която създава виртуална реалност. Тя се контролира от машини с изкуствен интелект, направени от човечеството преди много години. За да съществуват, им е необходим непрекъснат приток от електрическа енергия и затова държат населението (с изключение на някои разпръснати бунтовници и един подземен град) в състояние на постоянно халюциниране. Лежащи в безсъзнание в автоматични инкубатори, хората са заблуждавани, че живеят и водят продуктивен живот, докато подобни на вампири компютри изсмукват оптимизма и самоуверенос­тта им. Морфей е сигурен, че Нео е Месията,