Мечето Йоги (Yogi Bear) 2010

Yogi Bear


Алчността на кмета Браун минава всякакви граници готов е даже да затвори и продаде земята на Джелистоун Парк. Но дали Йоги и Бу Бу мислят така ? Те вече имат план за спасяването на гората - техния дом.
Двамата с БуБу ще се обединят с досегашния си враг Рейнджър Смит в името на спасяването на Гората и природния резерват Джелистоун . А добрия  Йоги, че е нещо повече от една обикновена мечка.