Пианистът (The Pianist)

Пианистътпостер


Пианистът не е идеен филм, а драма за оцеляването на полския евреин пианист Владислав Шпилман във Варшавското гето. Творбата не изразява гледна точка към Холокоста, нито пък е характерна за режисьора. Тя е направена скромно и интели­гентно, независимо че не е личната история на Полански, но едва ли някой може да се съмнява, че е филмът, който той е очаквал да направи цял живот.