Спасяването на редник Райън


Спасяването на редник Райън въвежда нещо ново в творческия речник на режисьора - една дълбока, изпълнена с насилие напрегнатост. Спилбърг се е срещал с насилието, разбира се, и преди, но то винаги е било внимателно смекча­вано под формата на малко по-подчертан драматизъм наместо откровения ужас. Сцената на битката в началото на Спасяването на редник Райън е безмилостна. Едва достигнали до нормандския бряг, американските лодки и слизащите от тях млади мъже са засипани от непрестанен картечен огън. Куршумите пробиват каски­те с пронизващо свистене. Но това не е всичко. Войниците са разкъсвани на части, които се разпитат във въздуха и покриват земята. Морето добива кървавочервен цвят. Камерата се люлее бясно, филмовата лента попива цветовете на смъртта. „Новият" Спилбърг е безпощаден по пътя към целта!