Страстите Христови

Страстите Христови


Но какво ще кажете за съдържанието? Да, бичуването на Исус (Джеймс Кавиезел) от римляните е ужасно, кърваво и нагледно и може да се възприеме като тревожно (а не е ли това целта?). Да, разпъването е непосилно за гледане. Някой обаче може да каже, че Гибсън само ни показва каква крайно варварска форма на екзекуция е то всъщност. И ако прочетете описанието в Библията и имате поне малко въобръжение, бихте добили доста ясна и неприятна представа. Що се отнася до това, дали евреите във филма са изобразени в лоша светлина - малко вероятно е средностатистическият зрител изведнъж да се превърне в яростен антисемит още преди финалните надписи. Но ако вече е антисемит, твърди се, че някои сцени във филма биха могли да се изопачат и да подсилят подобни вярвания.