Орелът / The Eagle

Орелът/The Eagle


Целта е и да се възвърне честта на девети легион златния символ – Орелът . Двама смели мъже, войник и неговия роб, поемат риска да разкрият истината за неизвестен свят забулен от „мистерията“ на местните варварски плена. Млад и амбициозен римски центурион, Маркус, решава да разбере защо баща му, и целия девети легион,е изчезнал в мъглата в северната част на Великобритания преди 20 години.