Vampires Suck (2010)

Vampires Suck (2010)


Сюжетът ни представя трудната дилема на главната героиня Беки, разкъсвана от любовта си към двама красиви вампира.